logo
hd-img hd-img

Louis Hartlooper Prijs

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die  een stimulerende bijdrage levert aan het denken over cinema en de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. Met de uitreiking van deze prijs wil de organisatie aandacht geven en waardering uitspreken voor het idealisme, moed, inzet en de bevlogenheid van de schrijvende filmjournalistiek.

 

De prijs bestaat uit de Zwarte Spiegel en de Louis Hartlooper penning, een oorkonde, een foto in de LHC-eregalerij en € 1000,-. De winnaar wordt daarnaast uitgenodigd tijdens de volgende uitreiking een voordracht te geven over het belang van de filmjournalistiek.

 

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs is onderdeel van het Nederlands Film Festival en vindt voorafgaand aan de KNF-borrel plaats in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

 

Oproep Insturen Publicaties

Wij nodigen iedereen uit om bijzondere publicaties in te sturen die die in aanmerking komen voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie. Dit kunnen eigen publicaties zijn, maar ook die van een ander. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 16 juni 2022 en 15 juni 2023. Het insturen van deze publicaties kan tot uiterlijk 15 juni 2023.

 

Klik hier voor de spelregels over deelname en de uitreiking.

 


Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is verbonden aan het Louis Hartlooper Complex. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen om informeelhet Nederlands filmgebeuren te bespreken, die van het Louis Hartlooper Complex in het bijzonder. Zo heeft dit genootschap in 2005 de Prijs voor de Beste Filmpublicatie geïnitieerd. Het genootschap stelt in overleg en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit de jury (bestaande uit representanten van de film-vakorganisaties) uiteindelijk de winnaar kiezen.

 

Deelnemende film-vakorganisaties

Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA – voorheen Filmproducenten Nederland en Documentaire Producenten Nederland), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers.