logo
hd-img hd-img

Louis Hartlooper Prijs

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die  een stimulerende bijdrage levert aan het denken over cinema en de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. Met de uitreiking van deze prijs wil de organisatie aandacht geven en waardering uitspreken voor het idealisme, moed, inzet en de bevlogenheid van de schrijvende filmjournalistiek.

 

De prijs bestaat uit de Zwarte Spiegel en de Louis Hartlooper penning, een oorkonde, een foto in de LHC-eregalerij en € 1000,-. De winnaar wordt daarnaast uitgenodigd tijdens de volgende uitreiking een voordracht te geven over het belang van de filmjournalistiek.

 

De jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt op zaterdag 23 september om 16:00 tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt.

 

Tickets voor de prijsuitreiking zijn gratis. Door het reserveren van een ticket bent u verzekerd van een plek in de zaal. Om een ticket te reserveren, klik hier.


Genomineerde publicaties

De genomineerde publicaties voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2023 zijn

(in alfabetische volgorde):

 

1. Beeldspraak (serie artikelen) – Bart van der Put. Het Parool, Amsterdam, 2022-23
2. De filmfabriek – Barend de Voogd. Walburg Pers, Zutphen, 2022
3. En het woord werd beeld – Bart Juttmann en Marc Veerkamp. IT&FB, Amsterdam, 2022
4. Filmartikelen (serie artikelen) – Rob van Scheers. De Volkskrant, Amsterdam, 2022-23
5. Pose – Over hoe we kijken en wie we spelen – Basje Boer. Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2022
6. Spookbeeld van de vrijheid – Peter Verstraten. IT&FB, Amsterdam, 2022

 

 

 

Via deze link kun je meer informatie vinden over de publicaties van de zes genomineerden.


De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2023 zijn (in alfabetische volgorde):

 

Digna Sinke (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
Erik Verkerk (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
Lineke van den Boezem (namens Netwerk Scenarioschrijvers)
Maarten Langelo (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)
Sanne Rovers (namens DDG – Dutch Directors Guild)

 

Elke deelnemende filmvakvereniging (te weten NAPA (voorheen FPN en DPN), DDG, NSC, en Netwerk Scenarioschrijvers) heeft uit eigen gelederen een representant gekozen die zitting neemt in de jury, die thans vijf leden telt. Zoals gewoonlijk is het Louis Hartlooper Genootschap in juni gekomen tot een shortlist van zes publicaties. Op dinsdagavond 5 september is de jury bijeengekomen om de winnende publicatie te selecteren. Tijdens de uitreiking van de prijs op zaterdagmiddag 23 september zal de jury aanwezig zijn om de jurykeuze aan het publiek toe te lichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. voor: Sanne Rovers (DDG), Lineke van den Boezem (Netwerk Scenarioschrijvers), Digna Sinke (NAPA) en Maarten Langelo (NSC). Midden achter: Erik Verkerk (NAPA).


Eerdere winnaars:

 


Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is verbonden aan het Louis Hartlooper Complex. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen om informeelhet Nederlands filmgebeuren te bespreken, die van het Louis Hartlooper Complex in het bijzonder. Zo heeft dit genootschap in 2005 de Prijs voor de Beste Filmpublicatie geïnitieerd. Het genootschap stelt in overleg en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit de jury (bestaande uit representanten van de film-vakorganisaties) uiteindelijk de winnaar kiezen.

 

Deelnemende film-vakorganisaties

Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA – voorheen Filmproducenten Nederland en Documentaire Producenten Nederland), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers.