logo
hd-img hd-img

Louis Hartlooper Prijs

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie wordt jaarlijks uitgereikt aan een publicatie die  een stimulerende bijdrage levert aan het denken over cinema en de verdieping van de Nederlandse filmcultuur. Met de uitreiking van deze prijs wil de organisatie aandacht geven en waardering uitspreken voor het idealisme, moed, inzet en de bevlogenheid van de schrijvende filmjournalistiek.

 

De prijs bestaat uit de Zwarte Spiegel en de Louis Hartlooper penning, een oorkonde, een foto in de LHC-eregalerij en € 1000,-. De winnaar wordt daarnaast uitgenodigd tijdens de volgende uitreiking een voordracht te geven over het belang van de filmjournalistiek.

 

De uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs is onderdeel van het Nederlands Film Festival en vindt voorafgaand aan de KNF-borrel plaats in het Louis Hartlooper Complex te Utrecht.

 

Wij nodigen iedereen uit om bijzondere publicaties in te sturen die die in aanmerking komen voor de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie. Dit kunnen eigen publicaties zijn, maar ook die van een ander. In aanmerking komen alle publicaties van tenminste 500 woorden (boeken, tijdschriften, kranten en/ of op het internet), gepubliceerd tussen 16 juni 2023 en 15 juni 2024. Klik hier voor alle spelregels over deelname en de uitreiking.

 

U kunt een publicatie aandragen door de titel, de auteur en de uitgeverij te mailen naar iris@hartlooper.nl o.v.v. Louis Hartlooper Prijs.

 

De uiterlijk datum om publicaties aan te dragen is 31 mei. De kanshebbers (shortlist) worden in augustus bekend gemaakt. In september vindt de feestelijke uitreiking van de Louis Hartlooper Prijs 2024 plaats in LHC.


Winnaar Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2023

Bart van der Put

 

Zaterdag 23 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Bart van der Put voor ‘Beeldspraak’ – filmartikelen in het Parool. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de negentiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

 

Uit het juryrapport 

‘Barts werk is een boeiende persoonlijke reis door decennia aan filmkennis. Het is niet alleen zeer goed geschreven met een subtiele en welkome persoonlijke noot maar ook altijd een prachtige link naar de actualiteit. Het doet de lezer daadwerkelijk met een nieuwe blik naar film kijken.’

 

De uitreiking 

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door André van Duren, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, de KNF, het NFF, de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden. Tijdens de prijsuitreiking verzorgde Vanja Kaludjercic, de winnares van vorig jaar en artistiek directeur van International Film Festival Rotterdam (IFFR) een lezing met de titel ‘In the age of consensus’.

 

Bart van der Put 

Bart van der Put (59) schrijft ruim 25 jaar over film voor Het Parool, aanvankelijk als filmcriticus, maar toen de bioscopen tijdens corona gesloten waren, kreeg hij de ruimte om te schrijven over films die hij thuis keek. Dat werd de wekelijkse rubriek Beeldspraak, waarin hij een recente film of bijzondere (film)gebeurtenis koppelt aan scènes, citaten en anekdotes uit films uit alle hoeken van de filmgeschiedenis.


De juryleden van de Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie 2023 waren (in alfabetische volgorde):

 

Digna Sinke (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
Erik Verkerk (namens NAPA – Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie)
Lineke van den Boezem (namens Netwerk Scenarioschrijvers)
Maarten Langelo (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers)
Sanne Rovers (namens DDG – Dutch Directors Guild)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.l.n.r. voor: Sanne Rovers (DDG), Lineke van den Boezem (Netwerk Scenarioschrijvers), Digna Sinke (NAPA) en Maarten Langelo (NSC). Midden achter: Erik Verkerk (NAPA).


Eerdere winnaars:

 


Het Louis Hartlooper Genootschap

Het Louis Hartlooper Genootschap is verbonden aan het Louis Hartlooper Complex. Dit genootschap kent een wisselende samenstelling en bestaat uit tenminste zeven filmmakers en filmprofessionals die regelmatig bijeenkomen om informeelhet Nederlands filmgebeuren te bespreken, die van het Louis Hartlooper Complex in het bijzonder. Zo heeft dit genootschap in 2005 de Prijs voor de Beste Filmpublicatie geïnitieerd. Het genootschap stelt in overleg en in volstrekte onafhankelijkheid de shortlist samen, waaruit de jury (bestaande uit representanten van de film-vakorganisaties) uiteindelijk de winnaar kiezen.

 

Deelnemende film-vakorganisaties

Dutch Directors Guild (DDG), Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA – voorheen Filmproducenten Nederland en Documentaire Producenten Nederland), Netherlands Society of Cinematographers (NSC) en Netwerk Scenarioschrijvers.