Wij knappen op

Het Louis Hartlooper Complex is bijna niet meer weg te denken uit het Utrechtse culturele landschap. Toch is het voormalig politiebureau pas in 2004 omgetoverd tot het huidige filmtheater. Het pand werd al in 1928 gebouwd naar het ontwerp van architect J.l. Planjer. Met de stijl van de Amsterdamse School en de oorspronkelijke detaillering is het gebouw niet voor niets een rijksmonument én een van de iconen van de stad. Het is dan ook belangrijk en noodzakelijk om het pand goed te onderhouden. Van juni t/m oktober 2018 vindt er daarom groot onderhoud plaats aan het Louis Hartlooper Complex.

 

Groot onderhoud

In de zomerperiode van 2018 wordt er hard gewerkt aan de constructie van het gebouw om het in ere te herstellen. Daarnaast wordt de buitenkant goed schoongemaakt waardoor het pand er nog mooier uit gaat zien. Omdat het een rijksmonument is moet er binnen bepaalde kaders gewerkt worden. Alle restauratiewerkzaamheden moeten de originele staat van het pand behouden.

 

We blijven gewoon open

Tijdens de werkzaamheden blijft het Louis Hartlooper Complex gewoon toegankelijk voor een hapje, drankje en natuurlijk de film. Het pand staat wel tijdelijk in de steigers. We doen ons best om de werkzaamheden en de filmprogrammering zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen om overlast te voorkomen. Zo programmeren we in zalen 4 en 5 op vrijdagen en woensdagen alleen films na 14:00 en op donderdagen, maandagen en dinsdagen na 16:00. Onze excuses voor eventueel ongemak.

 

Nieuwe stoelen

Naast de buitenkant is ook de binnenkant wat opgefrist met nieuwe stoelen voor zalen 1 en 4. Het grootste deel van deze werkzaamheden is ’s nachts gebeurd zodat het filmprogramma zo veel mogelijk door kon blijven gaan. Sinds 4 juli kan er in uitgebreid schoongemaakte zalen worden weggezakt in heerlijk nieuw pluche. De oude stoelen die nog goed waren zijn overgeplaatst naar zaal 2. De (licht) beschadigde stoelen konden door iederen die altijd al een bioscoopstoel had willen hebben uit de container worden gevist. Hier werd enthousiast gebruik van gemaakt en Utrecht is dus weer een aantal thuisbioscopen rijker.

 

  • zaal1foto2.jpg
  • zaal1foto1.jpg
  • zaal1foto3.jpg
  • zaal4.jpg

 

Leuk om te weten

Er komt meer bij het onderhoud kijken dan je zou denken. We moeten namelijk ook rekening houden met de flora en fauna in en om het pand. Zo is er vastgesteld dat er geen vleermuizen of zwaluwen in het pand huizen waardoor er in bepaalde periodes niet gewerkt zou kunnen worden. Door de Gemeente is onderzocht of een aantal planten die zich genesteld hadden in het oude voegwerk daar moesten blijven of weggehaald mochten worden. De aangetroffen planten bleken niet van een beschermde soort te zijn dus we hebben de gevel helemaal schoon kunnen maken. Vanwege de monumentale status van het pand moet het schoonmaken op een speciale manier gebeuren. De stenen worden niet gezandstraald maar met warm water, onder gepaste druk, schoongemaakt zodat de toplaag niet sneuvelt.

 

  • schoonmakenfoto1.jpg
  • schoonmakenfoto2.jpg
  • schoonmakenfoto3.jpg

 

Update vorderingen - 13 juli

Een belangrijk onderdeel van het onderhoud is het herstellen van een aantal scheuren in de muren. Deze zijn door de jaren heen ontstaan doordat de balk-ankers die zijn ingemetseld in de muren zijn gaan roesten en uitzetten. Daarom worden de balkankers nu uitgehakt en omwonden met vetband (ontroesting) om te voorkomen dat ze opnieuw gaan roesten. Vervolgens worden de muren in de oude staat hersteld door zo veel mogelijk de originele stenen te gebruiken. Eventuele nieuwe stenen worden bijgekleurd met minerale kleurstoffen. Om zo min mogelijk kleurverschil te creëren worden verschillende kleurmengsels gemaakt en getest. Na twee dagen hydrateren worden de testkleuren bekeken en kan de beste optie gekozen worden.

 

Voor de detaillering van het gebouw is redelijk veel natuursteen gebruikt, afstammend uit 1928. Na verloop van tijd zijn de natuurstenen elementen verslechterd waardoor ze nu vervangen moeten worden. In de zomerperiode komt een steenhouwer de beschadigde delen herstellen of namaken. Hiervoor wordt bijna dezelfde natuursteen gebruikt als voor de originele elementen, maar dan van een dichtere structuur waardoor het minder snel stuk kan gaan.


De werkzaamheden zijn enerzijds herstellend maar moeten bovendien soortgelijke beschadigingen in de toekomst voorkomen. Het gebouw wordt dus eigenlijk nog beter gemaakt dan het al was. Hiermee willen we ons prachtige monumentale pand veiligstellen voor de eeuwigheid, of in elk geval voor de komende 100 jaar.

 

  • balkankersfoto1.jpg
  • balkankersfoto2.jpg
  • natuursteenfoto1.jpg


 

Foto: collectie Het Utrechts ArchiefTerug