Online reserveren
of bel: 030 232 04 50

LHC Open Doek

Click here for the English version >

 

Het Louis Hartlooper Complex (LHC) krijgt uit het hele land regelmatig verzoeken van onder meer aanstormend filmtalent om films te mogen presenteren. Daaruit ontstond het idee om jaarlijks een dag onze grootste zaal ter beschikking te stellen aan filmtalent. Het hebben van een podium en het vertonen van film op het grote doek voor een publiek is voor filmmakers inspirerend en dus van groot belang. De tweede editie van LHC Open Doek vindt plaats op zondag 24 juni 2018. Dit jaar mag het publiek van LHC Open Doek stemmen op hun favoriete film. De winnaar van deze publieksprijs wordt gedurende de zomervakantie regelmatig vertoond in het reguliere programma. De opbrengst van de dag mag door de winnaar besteed worden aan promotie van de film.

 

Filmmakers kunnen hun werk tot 15 april 2018 inzenden via roos@hartlooper.nl. Het LHC houdt zich het recht voor om een selectie te maken uit het ingezonden aanbod in verband de lengte van het programma en op basis van de reglementen. Het volledige filmprogramma van LHC Open Doek wordt op 1 mei 2018 bekendgemaakt, vanaf dat moment start ook de kaartverkoop.

 

Algemene voorwaarden

• Films hebben titels (en aftiteling) en zijn van redelijke (digitale) kwaliteit (zie technische voorwaarden);

• Films zijn niet ouder dan 2 jaar;

• Films hebben niet al een distributeur en zijn niet al eerder uitgebracht in de bioscoop en/of televisie;

• De filmmakers worden geacht aanwezig te zijn tijdens de vertoning van hun werk;

• Van de inzenders wordt verwacht dat ze zelf ook de nodige publiciteit voor hun film maken;

• Verzenden en aanleveren van de films is op eigen risico van de inschrijver (ook het terugzenden);

• Films moeten binnen zijn voor aanvang van de kaartverkoop (1 mei 2018);

• LHC heeft het recht om films zonder opgaaf van redenen te weigeren;

• Verantwoordelijkheid voor het regelen en betalen van vertoningsrechten van de films ligt bij de inschrijver. LHC gaat ervan uit dat dit geregeld is wanneer de film wordt ingeschreven;

• Kaartverkoop voor dit evenement start op 1 mei 2018 (zowel online als aan de kassa).

 

Technische voorwaarden

• 1080p of hoger:
   o HD-kwaliteit of hoger
   o Niet interlaced
• Waar beschikbaar altijd voorkeur voor een surround- of 3.1-mix.
• Eventuele ondertitels:
   o Inbranden in het beeld (dus niet in eventuele zwarte balken)
   o In de bestandscontainer (zoals bij BluRay’s en dvd’s)
   o Apart aanleveren als gangbaar ondertitelbestand (bijvoorbeeld .srt)
• Het kan zijn dat we een conversie doen om het überhaupt mogelijk te maken een DCP te maken (soms werkt het niet).

 Terug